Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2018021611294885
Kategória:AAA
Autor:Kiseľáková Dana (48%)
Autor:Šoltés Miroslava (52%)
Názov:Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků [print]
Vydavateľské údaje:Praha : Grada Publishing, 2017
Rozsah:185 s.
ISBN:978-80-271-0680-6
Ohlas:[4] 2018. ČABINOVÁ, V., ONUFEROVÁ, E., TUDOŠ, D. Zhodnotenie finančného zdravia podnikov slovenského kúpeľného sektora s využitím nástrojov finančno-ekonomickej analýzy. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 27. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] 2018. MOLČÁK, T., KOVÁČ, D. Analýza finančnej výkonnosti vybranej skupiny podnikov pomocou tradičných a moderných finančných ukazovateľov. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 124. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] 2018. ŠOFRANKOVÁ, B., ČABINOVÁ, V., GRZEBYK, M. Competitiveness & innovation model (CIM) a jeho aplikácia vo vybraných krajinách Európskej únie. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 190. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] 2018. ŠOFRANKOVÁ, B., ONUFEROVÁ, E., FILIP, P. Sektorová analýza podľa odvetví z pohľadu makroekonomických ukazovateľov na Slovensku so zameraním na sektor služieb. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 203. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] 2018. VAGAŠ, M., MIŠKO, D. Balanced scorecard ako nástroj pre meranie a riadenie výkonnosti podniku. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 236. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] 2019. BERTOVÁ, Daniela. Systémy odmeňovania pracovníkov. Prešov : Bookman, 2019, s. 99. ISBN 978-80-8165-341-4.
Ohlas:[4] 2020. FEDORČÍKOVÁ, R., ONUFEROVÁ, E., MAĽUK, M. Aplikácia moderných metód hodnotenia výkonnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti v EÚ v kontexte udržateľného rozvoja v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 50. ISBN 978-80-555-2582-2.
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080