Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2018012411320117
Kategória:AAA
Autor:Tokarčík Alexander (45%)
Autor:Rovňák Martin (45%)
Autor:Lechwar Malgorzata (5%)
Autor:Wisz Grzegorz (5%)
Názov:Zarzadzanie energia w jednostkach samorzadu terytorialnego [print]
Vydavateľské údaje:Warszawa : CeDeWu, 2017
Rozsah:165 s.
ISBN:978-83-8102-024-4
Ohlas:[3] 2019. SYSKO-ROMANCZUK, S., KLUJ, G. Mikrosieci jako innowacyjny komponent dywersyfikacji rynku energetycznego w Polsce. In Zarzadzanie organizacjami, ISSN 2545-2622. 2019, no. 9, s. 24.
Ohlas:[3] 2018. PAWELEC, Artur. Klastry energii jako forma aktywności lokalnej społeczności w obszarze energetyki. In Studia i Materiały Wydziału Zarzadzania i Administracji Wyzszej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego v Kielciach, ISSN 2081-2345. 2018, vol. 22, no. 2, s. 241-250.
Oblasť výskumu:100
Oblasť výskumu:170
Oblasť výskumu:080