Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017121410495823
Kategória:AAA
Autor:Paľa Gabriel (100%)
Názov:Globalization & Evangelization & Media [print]
Vydavateľské údaje:Boonton : BARTIMAEUS, 2017
Rozsah:258 s.
ISBN:978-0-9967396-8-9
Ohlas:[3] 2021. KONDRLA, Peter. Epistemológia humanitných a sociálnych vied za hranicou metafyziky. In Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2021, s. 76. ISBN 978-80-87871-16-4.
Ohlas:[3] 2021. LYKO, Miroslav. Dlhodobé výzvy pre službu chudobným v duchu kresťanského posolstva. In Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2021, s. 164, 176. ISBN 978-80-87871-16-4.
Ohlas:[3] 2021. KONDRLA, P., KOCEV, P. Psychologické aspekty epistemického procesu. In Aplikovaná psychologie=Applied psychology, ISSN 2336-8276. 2021, vol. 6, no. 10, s. 836.
Ohlas:[3] 2021. SEDLÁČEK, Juraj. Lost in the world, in oneself, and in virtual space. In Aplikovaná psychologie=Applied psychology, ISSN 2336-8276. 2021, vol. 6, no. 10, s. 872, 876.
Oblasť výskumu:020