Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017090615014222
Kategória:ADD
Autor:Živčák Ján (100%)
Názov:K problematike typologického zaradenia liturgického prekladu: na príklade slovenského a francúzskeho translátu paschálneho kánonu a veršových stichir Paschy
Zdroj:World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry
Lokácia:Roč. 9, č. 2 (2017), s. 115-126
ISSN:1337-9275
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin 2020. Dielo Boha a služba ľudu v liturgickom živote. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2020, roč. 22, č. 2, s. 205.