Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017071909201660
Kategória:AAA
Autor:Ružbarská Ingrid (80%)
Autor:Chovanová Erika (20%)
Názov:Motor abilities of prepubertal children - theoretical perspectives on physical and sports education at primary school [print]
Vydavateľské údaje:Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2017
Rozsah:190 s.
ISBN:978-3-942303-49-1
Ohlas:[4] 2018. KOVALČÍK, Ján. Úroveň koordinačných schopností 11 - 12 ročných žiakov. In ŠVUK 2018 : celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe, zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2018, s. 140, 145. ISBN 978-80-557-1496-7.
Ohlas:[4] 2018. BUKOVÁ, Alena. Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 [cit. 2020-11-18], s. 134. ISBN 978-80-8152-684-8. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/utvas/zivotny-styl-vysokoskolacok-web.pdf>
Ohlas:[3] 2021. ŠTETINOVÁ, K., LEÜTTEROVÁ, D. Sekulárne zmeny telesnej zdatnosti 9 a 10 ročných chlapcov. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : 6 : 6 [online]. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2021 [cit. 2021-11-02], s. 114. ISBN 978-83-66567-26-9. Dostupný na internete <https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zbirnyk_Osvita-i-suspilstvo-VI_new.pdf>
Ohlas:[1] 2022. MERICA, M., BELESOVA, M., OSADAN, R. et al. Stretching exercises and their influence on the development of children's coordination movement capabilities in primary education. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2022, roč. 12, č. 1, s. 110-118. WOS:000833537700019.
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:210