Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Ružbarská Ingrid (80%)
Autor:Chovanová Erika (20%)
Názov:Motor abilities of prepubertal children - theoretical perspectives on physical and sports education at primary school
Vydavateľské údaje:Lüdenscheid : RAM - Verlag, 2017
Rozsah:190 s.
ISBN:978-3-942303-49-1
Ohlas:[4] KOVALČÍK, Ján 2018. Úroveň koordinačných schopností 11 - 12 ročných žiakov. In ŠVUK 2018 : celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe, zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2018, s. 140, 145. ISBN 978-80-557-1496-7.
Ohlas:[4] BUKOVÁ, Alena 2018 [cit. 2020-11-18]. Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 [cit. 2020-11-18], s. 134. ISBN 978-80-8152-684-8. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/utvas/zivotny-styl-vysokoskolacok-web.pdf>