Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017071712103748
Kategória:AFH
Autor:Žiaková Katarína (30%)
Autor:Gurková Elena (30%)
Autor:Zanovitová Mária (14%)
Autor:Hudáková Anna (13%)
Autor:Cibríková Silvia (13%)
Názov:Hodnotiace nástroje v klinickej výučbe - využitie Nursing Student Clinical Performance Evaluation Scale v sumatívnom hodnotení študentov
Zdroj:Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, 2017
Lokácia:CD-ROM, s. 262-265
ISBN:978-80-8187-028-6