Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017050410154199
Kategória:AAB
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Ukrajinsko-slovenské literárne kontakty [elektronický zdroj] : jazyk, kultúra, preklad
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017
Rozsah:online, 81 s.
ISBN:978-80-555-1768-1
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Amir3
Ohlas:[4] KREDÁTUSOVÁ, Jarmila 2018. Slovensko-ukrajinský a ukrajinsko-slovenský preklad na Slovensku po roku 1945 do súčasnosti. In Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 22. ISBN 978-80-555-1997-5.
Ohlas:[3] HUČKOVÁ, Dana 2019. Slovacki pohľady na Ukrajinu (1880 – 1914 rr.). In Slovo i čas : naukovo-teroretyčnyj žurnal, ISSN 0236-1477. 2019, no. 4, s. 62.
Ohlas:[2] BOROŇ, Oleksandr 2020. Typologické paralely a rozdiely medzi poéziou Tarasa Ševčenka a slovenskými romantikmi (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2020, roč. 67, č. 2, s. 103.
Ohlas:[3] ZAGORAK, Andrej 2020. Osobenosti perevoda evrejskich realij v chudožestvennom tekste. In Filologičeskij aspekt : meždunarodnyj naučno-praktičeskij žurnal, ISSN 2412-8953. 2020, no. 10 (66), s. 78.