Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017032010171720
Kategória:AAB
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Pod zástavou kurucov : protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670-1711
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:573 [32] s.
ISBN:978-80-555-1665-3
Ohlas:[4] BENKA, Peter 2019. Urbs et Lingua. Bartpha Recentioris Aevi=Mesto a jazyk. Bardejov v ranom novoveku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 265. ISBN 978-80-223-4853-9.
Ohlas:[4] BENKA, P., HOMZA, M., ŽIGO, P. 2018. Právno-administratívne dokumenty : prísažné formuly zo 16.-18. storočia : diel 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 108. ISBN 978-80-223-4657-3.