Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020309470434
Kategória:AAB
Autor:Pížová Lívia (80%)
Autor:Balogová Beáta (20%)
Názov:Hodnoty a hodnotové orientácie materstva v hypermoderne
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:159 s.
ISBN:978-80-555-1734-6
Ohlas:[5] ŠARIŠSKÁ, Miriama 2018. Hodnoty a hodnotové orientácie materstva v hypermoderne. In Sociální práce=Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci=časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, ISSN 1213-6204. 2018, vol. 18, no. 3, s. 150-152.