Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017012014212926
Kategória:AAB
Autor:Medňanský Karol (100%)
Názov:Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016
Rozsah:162 s.
ISBN:978-80-555-1693-6
Edícia:Opera theoriae ; 2/2016
Ohlas:[5] KOPČÁKOVÁ, Slávka 2017. Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha. In Hudební věda. 2017, vol. 54, no. 2, s. 230-233.
Ohlas:[6] KOPČÁKOVÁ, Slávka 2017. Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, ISSN 1335-2458. 2017, roč. 43, č. 1, s. 96-97.