Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Jakúbek Peter (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Management of the tax reform in Slovakia
Vydavateľské údaje:Karlsruhe : Ste-Con, 2016
Rozsah:123 s.
ISBN:978-3-945862-04-9
Ohlas:[4] ONDRIJOVÁ, Ivana 2016. Daňová správa v krajinách V4 z pohľadu reforiem a nákladovosti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 97. ISBN 978-80-8165-179-3.
Ohlas:[4] ONDRIJOVÁ, Ivana 2016. Finančné správy krajín V4 a ich nákladovosť. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie [elektronický zdroj] = Economy of tourism and entrepreneurship : scientific journal : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, ISSN 1337-9313. 2016, roč. 8, č. 2, s. 30.
Ohlas:[4] JENČÍKOVÁ, M., SUHÁNYIOVÁ, A., MAJIROŠ, M. 2018. Analytický pohľad na daňovú licenciu v podmienkach SR. In Vedecká mozaika 2018 : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2018, s. 76. ISBN 978-80-8165-317-9.
Ohlas:[4] MRUZ, O., MRUZOVÁ, Y.N., SUHÁNYI, L. 2018. Problematika fiškálnej politiky a jej hlavného nástroja - štátneho rozpočtu v podmienkach Slovenskej republiky zasadeného do ekonomicko-právneho rámca so zameraním na vybrané aspekty manažmentu. In Vedecká mozaika 2018 : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2018, s. 177. ISBN 978-80-8165-317-9.
Ohlas:[3] SUHÁNYIOVÁ, A., KOREČKO, J., SUHÁNYI, L. 2019. Selected aspects of the corporate income tax in Slovakia. In Journal of applied economic sciences, ISSN 2393-5162. 2019, vol. 14, no. 1, s. 116.