Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016070613172318
Kategória:ACD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Individuálny vzdelávací program pre žiaka individuálne začleneného v škole hlavného prúdu
Zdroj:Vybrané oblasti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom vzdelávaní
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2015
Lokácia:S. 93-124 [1,7 AH]
ISBN:978-80-555-1457-4
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 223. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[3] DUBAYOVÁ, T., KOŽÁROVÁ, J. 2018. Coping strategies of pupils with special educational needs in inclusion and their relation to school achievement. Brno : Tribun EU, 2018, s. 9, 38. ISBN 978-80-263-1422-6.