Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016022914210132
Kategória:AAB
Autor:Bandurová Lenka (50%)
Autor:Šantová Katarína (50%)
Názov:Estetika dizajnu 20. storočia : úvahy o vzťahu vybraných estetikov 20. storočia k ikonám dizajnu z obdobia ich života
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:287 s.
ISBN:978-80-555-1511-3
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka 2017. Vplyv Jana Mukařovského na vznik a formovanie slovenskej systematickej muzikológie spredmetnený v zakladateľských prácach Jozefa Kresánka. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava : Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 232. ISBN 978-80-972624-0-2.