Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016021110463082
Kategória:CAB
Autor:Alexijevič Svetlana (0%)
PrekladateľChovanec Marek (50%)
PrekladateľMarušiak Ondrej (50%)
Názov:Vojna nemá ženskú tvár
Vydavateľské údaje:Krásno nad Kysucou : Absynt, 2015
Rozsah:335 s.
ISBN:978-80-971823-5-9
Ohlas:[6] KAPIČIAK, Jakub 2016. Vojna nemá ženskú tvár. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru, ISSN 0231-6269. 2016, roč. 52, č. 1, s.139-141.
Ohlas:[6] KARABOVÁ, Kristína 2016. Vojna bez pátosu. In Glosolália : rodovo orientovaný časopis, ISSN 1338-7146. 2016, roč. 5, s. 45-48.
Ohlas:[6] MAŠLEJOVÁ, Diana 2016. Ženské hlasy vojny. In Glosolália : rodovo orientovaný časopis, ISSN 1338-7146. 2016, roč. 5, č. 1, s. 45-47.
Ohlas:[4] GALAMBOŠOVÁ, Claudia 2020. K súčasnej prekladovej memoárovej literatúre v slovenskom recepčnom prostredí. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, ISSN 2644-6367. 2020, roč. 2, č. 1, s. 45.
Ohlas:[6] MAŠLÁROVÁ, Martina 2017. Vojna, z ktorej by malo byť na zvracanie. In Konkrétne o divadle : mesačník o divadle na Slovensku, ISSN 1337-1800. 2017, roč. 11, č. 3, s. 11-15.