Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016020513411966
Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (34%)
Autor:Socha Miroslawa (33%)
Autor:Gerka Vladimír (33%)
Názov:Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015
Rozsah:221 s.
ISBN:978-80-555-1510-6
Ohlas:[4] BELÁSOVÁ, Ľ., FEDORKO, V., SMATANOVÁ, R. 2015. Elementárna gramotnosť v kontexte informačno-komunikačných technológií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 151. ISBN 978-80-555-1509-0.
Ohlas:[6] JAMBOROVÁ, Marianna 2017/2018. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. In Predškolská výchova, ISSN 0032-7220. 2017/2018, vol. 72, no. 4, s. 34-35.