Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Pružinský Štefan (100%)
Názov:Všeobecný list svätého apoštola Jakuba : (exegéza 2. kapitoly)
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS, 2015
Rozsah:206 s.
ISBN:978-83-63055-25-7
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján 2017. Starostlivosť o vdovy na stránkach svätého písma. In Nová sociálna edukácia človeka VI : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie : 7. november 2017, Prešov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2017, s. 99. ISBN 978-80-555-1905-0.
Ohlas:[4] PILKO, J., ŽÁK, M. 2016. Osobnosť dušpastiera v prvých štyroch storočiach. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2016, s. 111. ISBN 978-80-555-1660-8.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján 2018. Duchovné vzkriesenie Zakcheja. In Pravoslávny teologický zborník. XLIV (29). Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 36. ISBN 978-80-555-2026-1.
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján 2018 [cit. 2018-11-15]. "Zakchej, zostúp rýchlo dolu". In Prawoslawny biblijny almanach I/2018 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2018 [cit. 2018-11-15], s. 45. ISBN 978-83-63055-35-6. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2493,0,PRAWOS%C5%81AWNY_BIBLIJNY_ALMANACH_I_2018.html>