Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015120809292505
Kategória:AFC
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Etické dilemy v kontexte edukácie dieťaťa s problémovým správaním predškolského veku
Zdroj:Edukacja ku przyszlosci : tom 5 : wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, mlodziezy i doroslych
Vydavateľské údaje:Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015
Lokácia:S. 213-219
ISBN:978-83-941235-1-2
Ohlas:[3] SOCHA, M., PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. 2015. Wspieranie dzieci w uczeniu sie pozytywnych zachowan. 1. vyd. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2015, s. 68. ISBN 978-83-63196-82-0.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M., GERKA, V. 2015. Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 206. ISBN 978-80-555-1510-6.