Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015060514050125
Kategória:AAB
Autor:Lukáč Marek (100%)
Názov:Rómovia a vzdelanie : sociálne a edukačné kontexty
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:133 s.
ISBN:978-80-555-1243-3
Ohlas:[4] PIROHOVÁ, Ivana 2015. K edukácii dospelých rómov z marginalizovaných komunít. In Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 301. ISBN 978-80-557-1008-2.
Ohlas:[4] VANĚK, Barbora 2016 [cit. 2016-06-20]. Medzigeneračné učenie ako potenciál zmeny exklúzie v edukácii (dospelých) rómov. In Kontexty edukácie dospelej rómskej populácie : zborník príspevkov z elektronickej medzinárodnej vedeckej konferencie [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2016-06-20], s. 131. ISBN 978-80-555-1573-1. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac3>
Ohlas:[4] BALVÍN, Jaroslav 2016 [cit. 2016-06-20]. Andragogika jako vzdělávaní dospělých a filozofie - některé metody používané ve výuce. In Kontexty edukácie dospelej rómskej populácie : zborník príspevkov z elektronickej medzinárodnej vedeckej konferencie [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2016-06-20], s. 31. ISBN 978-80-555-1573-1. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac3>
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor 2016. Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. 1. vyd. Nitra : UKF, 2016, s. 68. ISBN 978-80-558-0988-5.
Ohlas:[4] BRUTOVSKÁ, Gizela 2016. Aktuálne problémy chudobných rómskych komunít. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016. "Súčasné výzvy a trendy v..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21.-22. apríla 2016 v Poprade [CD-ROM]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 450. ISBN 978-80-561-0369-2.
Ohlas:[4] VANĚK, Barbora 2017. Medzigeneračné učenie - nová príležitosť pre vzdelávaciu politiku. In Andragogika : teoretické a sociálne kontexty. Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 145. ISBN 978-80-557-1310-6.
Ohlas:[3] VAŇEK, B., SLÁDKAYOVÁ, M., KREJČÍKOVÁ, K. 2019. Marginalizácia ako predmet poradenstva v kariére učiteľa. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence, ISSN 2571-3841. Praha : Česká andragogická společnost, 2019, s. 416. ISBN 978-80-906894-4-2.
Ohlas:[3] SKÚPA, M., VANĚK, B., SLÁDKAYOVÁ, M. et al. 2017. National report Slovakia. In Adults literacies as benefit for inclusion and equity. Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2017, s. 138. ISBN 978-83-941568-8-6.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., VOJTEKOVÁ, G. 2018. Diagnostika a stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 12,13,18,186. ISBN 978-80-555-2003-2.
Ohlas:[4] SZABOVÁ-ŠÍROVÁ, L., MACHALOVÁ, M. 2017 [cit. 2020-12-11]. Bratislavská škola sociálnej andragogiky. In Prohuman : odborný internetový časopis – sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo [online], ISSN 1338-1415. 2017 [cit. 2020-12-11], vol. 1. Dostupný na internete <https://www.prohuman.sk/socialna-praca/bratislavska-skola-socialnej-andragogiky >
Ohlas:[3] STAŇKOVÁ, Iva 2020. The value of education as a factor in the modelling of a successful career of Roma university graduates. In Edukacja miedzykulturowa, ISSN 2299-4106. 2020, vol. 12, no. 1, s. 167.