Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Názov:Rodové diferencie v prejavoch sociálnej, emocionálnej inteligencie a miachiavellizmu v manažérskej práci
Vydavateľské údaje:Praha : Radix, 2014
Rozsah:99 s.
ISBN:978-80-87573-12-9
Ohlas:[1] LELKOVÁ, Anna 2014. Prejavy asertivity manažéra v manažérskej práci. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 70. ISBN 978-80-8165-084-0.
Ohlas:[4] GABRHELOVÁ, G., KORN, F. 2016. Social and emotional intelligence of managers in the context of law. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 588. ISBN 978-80-8165-155-7.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján 2016. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 319. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[3] KOVAĽOVÁ, J., ONDRIJOVÁ, I., RATNAYAKE KAŠČÁKOVÁ, D. 2018. The customers' perception of the sellers in the context of gender differences. In ITEMA 2018 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agricultureproceedings of second international scientific conference [CD-ROM]. Beograd : Association of economists and managers of the Balkans, 2018, s. 1027. ISBN 978-86-80194-13-4.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, Jana, STRÍŠOVÁ, B.N. 2019. Vzájomné pôsobenie pracovného a mimopracovného života zamestnancov. In Identifikácia interpersonálnych zručností z hľadiska zvládania náročných situácií v manažérskom prostredí. Prešov : Bookman, 2019, s. 71. ISBN 978-80-8165-368-1.
Ohlas:[3] TOMKOVÁ, A., RATNAYAKE KAŠČÁKOVÁ, D., ONDRIJOVÁ, I. 2020. Analysis of differences in selected attributes of neuromarketing within socio-demographic characteristic. In Technium social sciences journal [online], ISSN 2668-7798. 2020, č. 12, s. 246. Dostupný na internete <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/1634/666>
Ohlas:[4] SMUTNÝ, Filip 2020. Vplyv osobnosti manažéra na motiváciu zamestnancov. In Ekonomika a spoločnosť, ISSN 1335-7069. 2020, eoč. 21, č. 1, s. 23.
Ohlas:[4] TOMKOVÁ, A., ONDRIJOVÁ, I., RATNAYAKE-KAŠČÁKOVÁ, D. 2021 [cit. 2021-07-26]. Analysis of selected attributes of sensory marketing in the context of selected socio-demographic characteristics. In Journal of Management and Business=Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice=výskum a prax [online], ISSN 1339-9381. 2021 [cit. 2021-07-26], roč. 13, č. 1, s.51. Dostupný na internete <http://www.journalmb.eu/archiv/JMB-1-2021.pdf>
Ohlas:[3] ŠTEFKO, R., TOMKOVÁ, A., KOVAĽOVÁ, J. et al. 2021 [cit. 2021-08-05]. Consumer purchasing behaviour and neuromarketing in the context of gender differences. In Journal of marketing research and case studies [online], ISSN 2165-7009. 2021 [cit. 2021-08-05], vol. 2021, s. 9. Dostupný na internete <https://ibimapublishing.com/articles/JMRCS/2021/321466/>