Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014110513411377
Kategória:GII
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Dubayová Tatiana (50%)
Autor:Škoviera Albín (0%)
Názov:Rozhovor s docentom Albínom Škovierom
Zdroj:Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Lokácia:Roč. 3, č. 2 (2014), s. 82-85
ISSN:1338-6670