Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031317435639
Kategória:AAB
Autor:Pilko Ján (100%)
Názov:Katechéza a katechetické spisy v 4.-5. storočí [print] : deti ako riziková skupina
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013
Rozsah:122 s.
ISBN:978-80-555-0949-5
Ohlas:[4] 2013. ŠAK, Štefan. Mystagógia tajomstva a obnovy človeka. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2013, č. 9, s. 159.
Ohlas:[3] 2019. SAVČÁK, Peter. Biblická povaha soteriológie a christológie svätého Cyrila Jeruzalemského. In Biblia a współczesność : teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie biblii dla vspółczesności . Gorlice : Djecezjalny ośrodek kultury prawosławnej ELPIS, 2019, s. 115, 119. ISBN 978-83-63055-40-0.
Oblasť výskumu:020