Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031216332478
Kategória:AAB
Autor:Slivka Daniel (40%)
Autor:Kardis Kamil (5%)
Autor:Kardis Mária (3%)
Autor:Paľa Gabriel (5%)
Autor:Poliaková Mária (12%)
Autor:Borza Peter (3%)
Autor:Koprivňáková Jana (6%)
Autor:Lašová Monika (4%)
Autor:Markotánová Soňa (4%)
Autor:Paňko Marián (4%)
Autor:Makarová Anna (4%)
Autor:Labuda Jaroslav (4%)
Autor:Sitárová Mária (4%)
Autor:Hrabčáková Iveta (2%)
Názov:Židovská kultúra v multikultúrnej edukácii [print] : základné východisko eliminácie neznášanlivosti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných a stredných škôl s prílohou didaktických materiálov
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:376 s.
ISBN:978-80-555-0924-2
Ohlas:[1] 2016. DANCÁK, Pavol. Concreteness of life as the context of thinking in the philosophy of Józef Tischner. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 2, s. 213-221.
Ohlas:[1] 2016. MIERZWA, Janusz. Perspectives of social work supervisees based on examples used in new jersey and New York. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 4, s. 189-202.
Oblasť výskumu:020