Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031110441528
Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (50%)
Autor:Poláková Martina (50%)
Názov:Online doba, online cirkev II. [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:219 s.
ISBN:978-80-555-0935-8
Ohlas:[1] 2016. MIERZWA, Janusz. Perspectives of social work supervisees based on examples used in new jersey and New York. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 4, s. 189-202.
Ohlas:[1] 2016. JURJEWICZ, Hubert. How spirituality leads to resilience a case study of immigrants. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2016, vol. 12, no. 4, s. 17-25.
Ohlas:[4] 2016. PETRO, Marek. Prínos Laudato si' pre ekoetiku. In Sacrum a príroda. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 44. ISBN 978-80-555-1615-8.
Ohlas:[4] 2016. PIEJA, Wieslaw. Wychowanie a media. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2016, roč. 18, č. 2, s. 121.
Ohlas:[6] 2014. NOVÁKOVÁ, Silvia. Online doba, online cirkev II. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2014 [cit. 2017-03-21], roč. 3, č. 2, s. 97-98. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202_2014.pdf>
Ohlas:[4] 2017. KARDIS, Kamil. Religiozita v pohybe. Procesy naboženského pluralizmu a individualizácia religiozity. In Peter Šturák: Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2017, roč. 19, č. 1, s. 263.
Ohlas:[4] 2017. REJMAN, B., NAROJCZYK, A. Przemiany wartosci religijnych w globalnej wiosce Europy. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. Tarnów, 2017, roč. 19, č. 1, s. 249.
Ohlas:[4] 2017. TIRPÁK, Peter. Deliberácia nad podnetmi pre katechézu. In Aplikácia nových prístupov k človeku v kontexte mediačnej a probačnej práce. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, s. 59. ISBN 978-80-555-1820-6.
Ohlas:[4] 2018. BEŇKOVÁ, Jana. Je komunikácia všemocná? (Rodinná komunikácia a mediácia v praxi). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 93, 161. ISBN 978-80-555-2150-3.
Ohlas:[4] 2018. SARAKA, Damián. Evanjelium a postmoderná doba. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 91. ISBN 978-80-555-2158-9.
Ohlas:[4] 2019. BEŇKOVÁ, Jana. Podstata a relevancia rodinných vzťahov a väzieb v každom okamihu života. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1338-7251. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 63.
Ohlas:[4] 2019. BEŇKOVÁ, Jana. Rodinná mediácia participujúca na eliminácii konfliktov a obnove komunikácie v prostredí rodiny. In Acta theologica et religionistica [online], ISSN 1338-7251. 2019 [cit. 2020-01-07], vol. 8, no. 2, s. 52. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATER%202-2019.pdf>
Ohlas:[3] 2019. BEŇKOVÁ, Jana. Dialóg – edukačný atribút rodinných vzťahov. In Acta educationis 2017, ISSN 2544-5073. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019, s. 126.
Ohlas:[4] 2021. PULIKOVÁ, Jana. Digitálne vz. osobné vzťahy v rodine – v kontexte mediálnej výchovy. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2021, roč. 23, č. 1, s. 89.
Ohlas:[4] 2021. PULÍKOVÁ, Jana. Osobná a virtuálna komunikácia v rodinnej výchove. In In Pluribus Unitas 9 : jednota v mnohosti, unity in diversity. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 186. ISBN 978-80-555-2702-4.
Oblasť výskumu:020