Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014031110202957
Kategória:AAB
Autor:Petro Marek (100%)
Názov:Aktuálne bioetické problémy v učení katolíckej cirkvi [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013
Rozsah:239 s.
ISBN:978-80-555-1012-5
Ohlas:[4] 2015. ZACHAR, Bohumil. Bioetika, etika a medicína. In Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-26], s. 99. ISBN 978-80-555-1343-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novakova1>
Ohlas:[4] 2014. ŽUPINA, Miroslav. Od smrti k životu. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 116. ISBN 978-80-555-1235-8.
Ohlas:[6] 2014. FENÍK, Pavol. Vplyv médií na život človeka a spoločnosti. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2014 [cit. 2017-03-21], roč. 3, č. 1, s. 160-161. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%201_2014.pdf>
Ohlas:[4] 2023. HOSPODÁR, Michal. Sprevádzanie ľudí so špecifickými potrebami. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2023, s. 96. ISBN 978-80-555-3154-0.
Oblasť výskumu:020