Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014030413424678
Kategória:AAB
Autor:Zákutná Sandra (100%)
Názov:Kantova idea svetoobčianstva v kontexte politického myslenia Európy 18. storočia [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2013
Rozsah:114 s.
ISBN:978-80-555-0974-7
Ohlas:[3] 2017. KYSLAN, Peter. Immanuela Kanta filozofia kultury. In Lingua ac Communitas, ISSN 1230-3143. 2017, vol. 27, s. 56.
Ohlas:[2] 2020. ZELEZNAKOVA, Eva. Súčasná kríza medzinárodného práva vo svetle Kantovej právnej filozofie=The current crisis of international law in the light of Kant's legal philosophy. In Studia Philosophica Kantiana, ISSN 1338-7758. 2020, roč. 9 , č. 1, s. 43-52.
Oblasť výskumu:020