Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014021709594789
Kategória:AAB
Autor:Porubský Štefan (50%)
Autor:Petrasová Alica (50%)
Názov:Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia [print] : správa z výskumu
Vydavateľské údaje:Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2013
Rozsah:95 s.
ISBN:978-80-89571-08-6
Ohlas:[3] 2015. KALEJA, Martin. (Ne) připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015, s. 102. ISBN 978-80-7510-160-0.
Ohlas:[3] 2015. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech republic. In International journal of arts & sciences [CD-ROM], ISSN 1944-6934. 2015, vol. 8, no. 7, s. 221.
Ohlas:[3] 2021. PAVLÍČKOVÁ, J., MATULAYOVÁ, T. Implementace opatření na podporu žáků se sociálním znevýhodnením ve Zlínskem kraji. In Sociální pedagogika = Social education [online], ISSN 1805-8825. 2021 [cit. 2023-03-31], roč. 9, č. 2, s. 57. Dostupný na internete <https://soced.cz/wp-content/uploads/2021/11/5_STUDY_9-2-2021_2122_T_SocEd_xmp.pdf>
Oblasť výskumu:010