Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014020311455653
Kategória:AAB
Autor:Pollák František (100%)
Názov:Výskum možných účinných aplikácií vybraných nástrojov e-marketingu v prostredí slovenského virtuálneho trhu a ich vplyvu na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Rozsah:250 s.
ISBN:978-80-89568-79-6
Ohlas:[4] 2015. NASTIŠIN, Ľ., MUDRÍK, M. Social network Facebook analysis and its potential use in marketing mix. In Exclusive e-journal : economy and society and environment [online], ISSN 1339-4509. 2015 [cit. 2016-05-12], vol. 3, no. 2. Dostupný na internete <http://exclusiveejournal.sk/2-2015/social-network-nastisin-mudrik.pdf>
Oblasť výskumu:080