Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014012815464481
Kategória:AAB
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:Precedentnyje imena v pozicii ocenočnych sredstv [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2013
Rozsah:265 s.
ISBN:978-80-555-0910-5
Ohlas:[4] 2020. CHUDÁ, Lucia. Precedentný výraz cap-carap v súčasnom ruskom politickom diskurze. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI [online]. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2020 [cit. 2022-06-27], s. 101. ISBN 978-80-8127-272-1. Dostupný na internete <https://www.academia.edu/44372836/Mlad%C3%A1_rusistika_nov%C3%A9_tendencie_a_trendy_VI>
Ohlas:[4] 2021. TURISOVÁ, Gabriela. Precedentnoje imia "Stalin” kak lingvokuľturnyj fenomen v sovetskoj presse. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy [online]. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2021 [cit. 2022-06-27], s. 136. ISBN 978-80-8127-327-8. Dostupný na internete <https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/37/Jalova_Chuda_9788081273278.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Ohlas:[4] 2021. TURISOVÁ, Gabriela. Obraz ličnosti vožďa vsech narodov v sovetskich gazetach 1953 goda. In Jazyková osobnosť : zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021 [online]. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021 [cit. 2022-06-27], s. 14. ISBN 978-80-555-2871-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Guzi5>
Ohlas:[4] 2021. TURISOVÁ, Gabriela. Jazykový obraz osobnosti J. V. Stalina na materiáli sovietskych novín Izvestia z roku 1945. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, s. 498. ISBN 978-80-225-4860-1.
Ohlas:[3] 2021. GUZI, Ľubomír. Precedentonoje imia i perifraza v sovremennom russkom tekste. In Slovo i obščestvo. Tom II : meždunaroden filologičeski kolegium [online], ISSN 2738-8581. 1. vyd. Šumen : Universitetskoe izdateľstvo im. Episkopa Konstantina Preslavskogo, 2021 [cit. 2022-06-29], s. 210. Dostupný na internete <https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf>
Ohlas:[2] 2020. JALOVÁ, Katarína. Precedentné mená z diel N. V. Gogoľa v súčasnom ruskom mediálnom diskurze. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020, s. 151. ISBN 978-80-225-4743-7. WOS:000631033800014.
Oblasť výskumu:020