Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014011708472903
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (40%)
Autor:Tej Juraj (40%)
Autor:Krasnodebski Andrzej (20%)
Názov:Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných cvičení - komparácia slovenských a poľských študentov
Zdroj:Sociálne javy v kultúrnom a osobnostnom kontexte [elektronický zdroj] : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 9-20
ISBN:978-80-8165-014-7