Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014011508400347
Kategória:AAB
Autor:Platková Olejárová Gabriela (60%)
Autor:Komenská Katarína (20%)
Autor:Polomská Júlia (20%)
Názov:Akademická etika: akademická sloboda a medziľudské vzťahy [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013
Rozsah:93 s.
ISBN:978-80-555-1029-3
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Platkova1
Ohlas:[3] 2014. GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 243. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[4] 2014. GLUCHMAN, Vasil. Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 289. ISBN 978-80-555-1105-4.
Ohlas:[4] 2015. KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 182. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] 2018. ILKOVIČOVÁ, Ľ., ILKOVIČ, J. Competition as an activating tool in architectonic education. In World transactions on engineering and technology education [online], ISSN 1446-2257. 2018 [cit. 2020-12-17], vol. 16, no. 2, s. 127, 132. Dostupný na internete <http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.2%20(2018)/05-Ilkovicova-L.pdf>
Ohlas:[3] 2016. MARKS, Igor. Problém autonómie a slobody na akademickej pôde (s akcentom na slovenské univerzity). In Paidagogos : časopis pro pedagogiku v souvislostech [online], ISSN 1213-3809. 2016 [cit. 2021-01-07], vol. 2016, no. 1, s. 39-69. Dostupný na internete <http://www.paidagogos.net/>
Oblasť výskumu:020