Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013120515042602
Kategória:EDI
Autor:Angyal Ladislav (100%)
Názov:Személynevek holdudvarában a Felvidéken
Zdroj:Eruditio - Educatio : Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata = vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho = scientific journal of the Faculty of Education J. Selye University
Vydavateľské údaje:Pozsony : Kalligram, 2011
Lokácia:év. 8, sz. 1 (2013), s. 134-137
ISBN:978-80-8101-465-9
ISSN:1336-8893