Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013111914564214
Kategória:AAB
Autor:Pavluvčíková Elena (100%)
Názov:Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2013
Rozsah:261 s.
ISBN:978-80-89295-48-7
Ohlas:[4] 2013. ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. Aktivity a terapia s asistenciou psov ako inovatívny prístup v poradenstve a psychoterapii. In Jarná konferencia o Canisterapii 2013. Aktivity a terapia s asistenciou psov - inovatívny prístup v pomáhajúcich profesiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)", konanej v dňoch 3.-4. mája 2013 v Ružomberku. Bratislava : Výcviková škola Doggie Bratislava, 2013, s. 100. ISBN 978-80-970859-2-6.
Ohlas:[3] 2014. HRABOVECKÁ, Michaela. Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny. In Psychologie a její kontexty, ISSN 1803-9278. 2014, roč. 5, č. 1, s. 106-107.
Ohlas:[4] 2016. BREZINOVÁ, Dominika. Uplatnenie rodinnej terapie Virginie Satirovej v sociálnej práci - konflikty v manželstve a partnerstve. In Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore Sociálna práca - konaného 26. apríla 2016 v Bratislave. Bratislava : Iris, 2016, s. 413. ISBN 978-80-89726-91-2.
Oblasť výskumu:060