Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013110514463099
Kategória:AAB
Autor:Petrík Ľubomír (100%)
Názov:Viera je z počúvania a ohlasovania [print] : homiletická interpretácia
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Rozsah:184 s.
ISBN:978-80-555-0882-5
Ohlas:[4] 2014. STANČEK, Ľubomír. Aktuálne memento. In Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014, s. 30. ISBN 978-80-555-1162-7.
Ohlas:[4] 2014. REMBIERZ, Marek. Etos dobrego pasterza w homiliach papieza Franciszka w kontekscie wspólczesnego zróznicowania swiatopogladowego i religijnego. In Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014, s. 115. ISBN 978-80-555-1162-7.
Ohlas:[4] 2016. REMBIERZ, Marek. Ksztaltowanie wyobraźni milosierdzia i otwieranie na wartość milosierdzia. Pedagogia milosierdzia papieza Franciszka. In Zblúdil som ako stratená ovca : Ž 119/118; LXX 118 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 155. ISBN 978-80-555-1598-4.
Ohlas:[4] 2016. KRIŠTOF, Marek. Fenomén púte a pútnictva v mariánskom kontexte. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2016 [cit. 2017-02-27], roč. 5, č. 2, s. 98.
Oblasť výskumu:020