Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013102914304952
Kategória:AFD
Autor:Andrejová Zuzana (100%)
Názov:Poznámky k analýze pútnických miest Klokočov a Ľutina
Zdroj:Introdukcia do vybranej teologickej a religionistickej problematiky II. : zborník príspevkov z druhej doktorandskej konferencie uskutočnenej dňa 13.6.2013
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
Lokácia:S. 26-39
ISBN:978-80-555-0810-8
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. 2013. Vybrané pútnické miesta Slovenska na sociálnej sieti. In Výskum súčasného stavu a možností marketingovej komunikácie významných náboženských kultúrnohistorických a pútnických miest v sledovaných oblastiach : zborník vybraných štúdií výskumného grantu APVV SK-PL-0061-12. Prešov : Bookman, 2013, s. 25. ISBN 978-80-9165-032-1.