Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013092014404113
Kategória:AAB
Autor:Petraško Ľudovít (100%)
Názov:Blízki vzdialení [print] : slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy
Ohlas:[6] 2014. ČAKANEK, Ján. V tieni dvoch etník. In RAK : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2014, roč. 19, č. 3, s. 56-58.
Ohlas:[6] 2014. MRÁZ, Peter. Zrkadlo Slovenska v nemeckých textoch. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov, ISSN 0862-5999. 2014, roč. 27, č. 11-12, s. 11.
Oblasť výskumu:020