Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013071114250056
Kategória:ABD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Osoba s mentálnym postihnutím a delikventné správanie
Zdroj:Osoby s mentálnym postihnutím a spoločnosť
Vydavateľské údaje:Liptovský Ján : PROHU, 2013
Lokácia:S. 203-215 [1,05 AH]
ISBN:978-80-89535-13-2
Ohlas:[4] IVANKOVÁ, A., HREBEŇÁROVÁ, L., PALKOVÁ, A. 2017 [cit. 2017-11-03]. Analýza úrovne syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím v závislosti od druhu zariadenia. In Vzdelávanie a spoločnosť II : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2017-11-03], s. 252. ISBN 978-80-555-1829-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9>