Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013062615065112
Kategória:AAB
Autor:Obročníková Andrea (34%)
Autor:Andraščíková Štefánia (33%)
Autor:Majerníková Ľudmila (33%)
Názov:Analýza kompetencií sestier západnej a strednej Európy v onkologickej prevencii [print]
Vydavateľské údaje:Pezinok : Via Bibliotheca, 2013
Rozsah:119 s.
ISBN:978-80-89527-42-7
Ohlas:[3] 2021. HUDÁKOVÁ, A., TKÁČOVÁ, Ľ. Klinická výučba u študentov ošetrovateľstva. In QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 28.6.2021 – 30.6.2021 [online]. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021 [cit. 2021-10-13], s. 467. ISBN 978-80-87952-34-4. Dostupný na internete <https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2021.pdf>
Oblasť výskumu:180