Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013061310434220
Kategória:BFB
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Sirková Michaela (50%)
Názov:Hodnotenie edukačného procesu na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Zdroj:Úroveň a možnosti skvalitňovania vzdelávania na vysokých školách : zborník abstraktov z pracovno-odborného seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:S. 5-6
ISBN:978-80-89568-61-1
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LITAVCOVÁ, E. 2013. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 104. ISBN 978-80-89568-80-2.