Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013061011372315
Kategória:AAB
Autor:Pollák František (100%)
Názov:e-Business a jeho aplikácie v podmienkach slovenského trhu [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Rozsah:103 s.
ISBN:978-80-89568-60-4
Ohlas:[3] 2013. DORČÁK, Peter. eMarketingové metódy v manažmente malých a stredných podnikov. 1. vyd. Praha : University Press, 2013, s. 204. ISBN 978-80-905189-8-8.
Ohlas:[4] 2013. NASTIŠIN, Ľ., MUDRÍK, M. Branding phenomenon and importance of a brand building. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, vol. 1, no. 1, s. 46.
Ohlas:[4] 2013. NASTIŠIN, Ľ., MUDRÍK, M. Tourism destination in the light of a brand building. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2013, vol. 1, no. 1, s. 166.
Ohlas:[4] 2014. DORČÁK, P., NASTIŠIN, Ľ. Permission marketing a jeho využitie v on-line prostredí. In Nové a súčasné trendy v marketingu : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2014, s. 16. ISBN 978-80-8165-045-1.
Ohlas:[3] 2016. BAČÍK, R., PAOLONE, F., NASTIŠIN, Ľ. Financial performance and on-line reputation: empirical evidence from a random sample of European food industry. In Mediterranean journal of social sciences [online], ISSN 2039-2117. 2016 [cit. 2016-09-28], vol. 7, no. 1, s. 111. Dostupný na internete <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8650/8309>
Oblasť výskumu:080