Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013050209061142
Kategória:N/A
Autor:Andrejovský P. (50%)
Autor:Adamišin Peter (50%)
Názov:Staré environmentálne záťaže v podmienkach východného Slovenska
Zdroj:Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 1. diel
Vydavateľské údaje:Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2006
Lokácia:S. 5-9
ISBN:80-89162-24-X
Ohlas:[4] DAŇOVÁ, Monika 2007. Špecifiká environmentálnych záťaží vojenského výcvikového priestoru. In Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 30. ISBN 978-80-8069-960-4.
Ohlas:[4] JUHÁSZOVÁ, Marcela 2007. Právna úprava prevencie a odstraňovania environmentálnych škôd. In Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 78. ISBN 978-80-8069-960-4.