Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013030714005185
Kategória:AAB
Autor:Korečko Jaroslav (80%)
Autor:Suhányiová Alžbeta (20%)
Názov:Daňový systém Slovenskej republiky a jeho postavenie v rámci Európskej únie [print] : monografia
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2012
Rozsah:140 s.
ISBN:978-80-89568-52-9
Ohlas:[4] 2013. KISEĽÁKOVÁ, D., ŠOFRANKOVÁ, B. Finančný manažment a investovanie – prípadové štúdie v manažérskej praxi. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 83. ISBN 978-80-8165-009-3.
Ohlas:[4] 2013. JUSKOVÁ, Mária. Dopad legislatívnych zmien na pozemkové spoločenstvá v roku 2013. In Financie, účtovníctvo a controlling v kontexte globálnych a regionálnych zmien : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2013, s. 86. ISBN 978-80-8165-003-1.
Ohlas:[4] 2013. SUHÁNYI, Ladislav. Impulzy a kritériá rozhodovania pri investičných projektoch v samosprávach Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. In Financie, účtovníctvo a controlling v kontexte globálnych a regionálnych zmien : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2013, s. 153. ISBN 978-80-8165-003-1.
Ohlas:[6] 2013. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Recenzia publikácie "Daňový systém Slovenskej republiky a jeho postavenie v rámci Európskej únie". In Financie, účtovníctvo a controlling v kontexte globálnych a regionálnych zmien : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2013, s. 229-230. ISBN 978-80-8165-003-1.
Ohlas:[4] 2013. JUSKOVÁ, Mária. Dopad legislatívnych zmien na pozemkové spoločenstvá v roku 2013. In Financie, účtovníctvo a controlling v kontexte globálnych a regionálnych zmien : nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2013, s. 86. ISBN 978-80-8165-003-1.
Ohlas:[4] 2014. JUSKOVÁ, Mária. Inštitút daňovej licencie a jej aplikácia v praxi podnikateľov. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 2, s. 101.
Ohlas:[6] 2014. JUSKOVÁ, Mária. Analýza sadzby dane z príjmov právnických osôb. In Súčasné trendy vo financovaní, účtovníctve a controllingu subjektov súkromného a verejného sektora : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2014, s. 57. ISBN 978-80-8165-071-0.
Ohlas:[1] 2015. BAJUS, R., HUDÁKOVÁ-STAŠOVÁ, L., GÁL, M. Taxation of income of natural persons in selected EU countries. In Mediterranean journal of social sciences, ISSN 2039-9340. 2015, vol. 6, no. 3, s. 77-85.
Ohlas:[4] 2016. JUSKOVÁ, Mária. Započítanie daňovej licencie s daňou z príjmov v daňovom priznaní právnických osôob za rok 2015. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 2, s. 183.
Ohlas:[4] 2016. JUSKOVÁ, Mária. Vybrané špecifiká pri výpočte základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovnictva. In Vedecká mozaika 2016 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2016, s. 64. ISBN 978-80-8165-164-9.
Ohlas:[4] 2016. ONDRIJOVÁ, Ivana. Daňová správa v krajinách V4 z pohľadu reforiem a nákladovosti. Prešov : Bookman, 2016, s. 97. ISBN 978-80-8165-179-3.
Ohlas:[4] 2017. ONDRIJOVÁ, Ivana. Vnímanie daňovej správy podnikateľmi na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie [elektronický zdroj] = Economy of tourism and entrepreneurship : scientific journal : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, ISSN 1337-9313. 2017, s. 48.
Ohlas:[4] 2018. ONDRIJOVÁ, Ivana. Entrepreneuers view of the financial administration of the Slovak republic. In Management 2018 : management and the world in motion, challenges, opportunities and threats. Prešov : Bookman, 2018, s. 695. ISBN 978-80-8165-300-1.
Oblasť výskumu:080