Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013022813240639
Kategória:AAB
Autor:Paľa Gabriel (21%)
Autor:Lipták Richard (17%)
Autor:Poláková Martina (14%)
Autor:Liška Anton (14%)
Autor:Halgašová Ivana (9%)
Autor:Dolinská Silvia (13%)
Autor:Halagová Emília (12%)
Názov:Quo vadis výchova? [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Rozsah:181 s.
ISBN:978-80-555-0302-8
Ohlas:[4] 2014. LIŠKA, Anton. Moderné koncepcie vyučovania. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2014 [cit. 2017-03-21], roč. 3, č. 2, s. 85. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202_2014.pdf>
Ohlas:[4] 2017. KĽUSKA, Branislav. Interkultúrne dimenzie demografických procesov v Európe. Kontext náboženského fundamentalizmu. In Svet kultúr a tradícií slovensko-poľského pohraničia. Zvyšovanie kompetencií vysokoškolských pedagógov v oblasti interkultúrneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita V prešove, 2017, s. 185. ISBN 978-80-555-1932-6.
Ohlas:[4] 2019. BEŇKOVÁ, Jana. Podstata a relevancia rodinných vzťahov a väzieb v každom okamihu života. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1338-7251. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 63.
Ohlas:[4] 2021. PULÍKOVÁ, Jana. Osobná a virtuálna komunikácia v rodinnej výchove. In In Pluribus Unitas 9 : jednota v mnohosti, unity in diversity. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021, s. 186. ISBN 978-80-555-2702-4.
Oblasť výskumu:020