Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013021209550253
Kategória:AAB
Autor:Kosová Beáta (14%)
Autor:Kasáčová Bronislava (14%)
Autor:Porubský Štefan (14%)
Autor:Doušková Alena (14%)
Autor:Petrasová Alica (2%)
Autor:Duchovičová Jana (14%)
Autor:Kmeťová Jarmila (14%)
Autor:László Karol (14%)
Názov:Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov : vývoj, analýza, perspektívy
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012
Rozsah:143 s.
ISBN:978-80-557-0353-4
Ohlas:[4] 2017. KLIMKOVÁ, Andrea. Kompetencie pre udržateľnosť ako cesta k spravodlivej, starostlivej a udržateľnej spoločnosti. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 124. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] 2017. OROSOVÁ, R., STAROSTA, V. Mikrovyučovanie z pohľadu študentov. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 183. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] 2015. NEMCOVÁ, Lívia. Moderné vyučovacie prostriedky vo vyučovaní výchovy k manželstvu a rodičovstvu v pregraduálnej príprave vychovávateľov. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2015 [cit. 2018-03-28], roč. 1, č. 1, s. 184. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015/>
Ohlas:[4] 2015. ROVŇANOVÁ, Lenka. Vyučovacie prístupy v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2015 [cit. 2018-03-28], roč. 1, č. 1, s. 233. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015/>
Ohlas:[4] 2015. ŠMAJDOVÁ BÚŠOVÁ, Katarína. Pohľad študentov na vlastnú perspektívu uplatnenia sa v pedagogickej profesii po ukončení pregraduálneho štúdia. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2015 [cit. 2018-03-28], roč. 1, č. 1, s. 259. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015/>
Ohlas:[4] 2015. OROSOVÁ, R., NOVÁKOVÁ, Z., JUŠČÁK, J. Reflexia vlastnej činnosti študenta učiteľstva v rámci mikrovyučovania. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2015 [cit. 2018-03-28], roč. 1, č. 2, s. 177. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/2-2015/>