Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020711064229
Kategória:AAB
Autor:Lojová Gabriela (50%)
Autor:Straková Zuzana (50%)
Názov:Teoretické východiská vyučovania angličtiny v primárnom vzdelávaní [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
Rozsah:240 s.
ISBN:978-80-223-3315-3
Ohlas:[1] 2014. BURGEROVÁ, J., CIMERMANOVÁ, I. Creating a sense of presence in online learning environment. In DIVAI 2014 : 10th international scientific conference on distance learning in applied informatics - conference proceedings. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 284. ISBN 978-80-7478-497-2.
Ohlas:[4] 2012. FERENČÍK, Milan. English in the "glocalized" world: English language profile of a local linguistic landscape from a pluriparadigmatic. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world II : part I : linguistics, translation and cultural studies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 55. ISBN 978-80-555-0705-7.
Ohlas:[4] 2013. ZAMBOROVÁ, Katarína. Využitie výtvarného umenia pri výučbe anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. In Kreatívne vzdelávanie [online] : zborník príspevkov z konferencie CREA - AE 2013. Creative relaxive emotional alternative art education. Zohor : Virvar, 2013 [cit. 2018-05-18], s. 335. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupný na internete <http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/archiv/>
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:010