Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020710095210
Kategória:AAB
Autor:Eddy Eva (100%)
Názov:On the involvement of cognitive processes in the acquisition of English grammar by Slovak learners [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:71 s.
ISBN:978-80-555-0626-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Eddy2
Ohlas:[3] 2018. HANIFAH, U., JUNIATI, D., SISWONO, T.Y.E. Students' spatial performance: Cognitive style and sex differences. In Journal of physics: Conference series [online], ISSN 1742-6596. 2018 [cit. 19-04-2018], vol. 947. Dostupný na internete <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/947/1/012014/meta>
Oblasť výskumu:020