Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020611151231
Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (49%)
Autor:Dúbravová Adela (11%)
Autor:Tokár Michal (14%)
Autor:Karpinský Peter (6%)
Autor:Rusňák Radoslav (9%)
Autor:Andričíková Markéta (4%)
Autor:Lešková Danka (7%)
Názov:Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov literatúry pre deti a mládež I [elektronický dokument] : kontext 60. rokov 20. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:187 s.
ISBN:978-80-555-0697-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova1
Ohlas:[6] 2013. SLIACKY, Ondrej. Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov literatúry pre deti a mládež I. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 3, s. 65-67.
Ohlas:[4] 2015. SLIACKY, Ondrej. Menej, ale nie málo. Literárnovedná reflexia literatúry pre deti a mládež 2014. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-726. 2015, roč. 22, č. 2, s. 46.
Ohlas:[4] 2013. BEDNÁROVÁ, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 285. ISBN 978-80-224-1348-0.
Ohlas:[4] 2016. MITROVÁ, Adela. Svetová dramatická tvorba pre deti a mládež v slovenskom preklade (kontext 60. - 80. rokov 20. storočia). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 138. ISBN 978-80-555-1748-3.
Ohlas:[4] 2017. ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Prekladová tvorba z literatúry pre deti a mládež v 60. rokoch 20. storočia na stranách časopisu pre deti Naši pionieri. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 167. ISBN 978-80-555-1769-8.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040