Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020409502875
Kategória:AFD
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Jazykový dualizmus diel Vasyľa Stefanyka v slovenskom preklade
Zdroj:Tradícia a inovácia v translatologickom výskume III. [elektronický zdroj] : zborník z 3. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 59-66
ISBN:978-80-558-0123-0