Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020113224714
Kategória:AAB
Autor:Gluchman Vasil (24%)
Autor:Kalajtzidis Ján (14%)
Autor:Eliašová Martina (11%)
Autor:Kvašňáková Lenka (42%)
Autor:Platková Olejárová Gabriela (9%)
Názov:Etika verejnej správy na (východnom) Slovensku (analýza 2011-2012) [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2012
Rozsah:129 s.
ISBN:978-80-555-0675-3
Ohlas:[4] 2016. KALAJTZIDIS, Ján. Hospodárska etika ako predmet etickej výchovy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 86. ISBN 978-80-555-1562-5.
Oblasť výskumu:020