Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013012111124656
Kategória:AAB
Autor:Závarská Zuzana (50%)
Autor:Širá Elena (27%)
Autor:Bednárová Ľudmila (23%)
Názov:Analýza finančnej a ekonomickej pozície agrárneho sektora Slovenskej republiky [elektronický dokument] : analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Rozsah:79 s.
ISBN:978-80-555-0696-8
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zavarska2
Ohlas:[4] 2014. GONOS, Jaroslav. Finančná analýza - nástroj na meranie výkonnosti podniku. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2014 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-21], s. 24. ISBN 978-80-555-1097-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic21>
Oblasť výskumu:080