Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012121714475909
Kategória:AAB
Autor:Petro Marek (13%)
Autor:Andrejčáková Petra (14%)
Autor:Dolinská Silvia (13%)
Autor:Fejerčáková Oľga (18%)
Autor:Halgašová Ivana (11%)
Autor:Liptáková Veronika (20%)
Autor:Varhoľ Lukáš (11%)
Názov:Dekalóg IV. - X. [print] : dar slobody
Vydavateľské údaje:Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Rozsah:244 s.
ISBN:978-80-555-0518-3
Ohlas:[4] 2014. VOLKOVÁ, Nikol. Poslanie a rola ženy v učení Jána Pavla II. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2014, roč. 16, č. 1, s. 258.
Ohlas:[4] 2014. LIPTÁKOVÁ, Veronika. Sviatosť pokánia – uzmierenie Boha alebo obrátenie človeka?. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2014, roč. 16, č. 1, s. 212.
Ohlas:[4] 2015. ZACHAR, Bohumil. Bioetika, etika a medicína. In Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike : zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-26], s. 112. ISBN 978-80-555-1343-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novakova1>
Ohlas:[4] 2019. SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. Postmoderná spoločnosť ako výzva pre zrod živej viery v kontexte novej evanjelizácie. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 152, 165. ISBN 978-80-555-2249-4.
Oblasť výskumu:020